عبور از تاریخ
Category History
Published May 2, 2021
Episodes 380

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست تنها به دلیل علاقه به تاریخ ایران و با هدف گردآوری مجموعه صوتی کاملی از تاریخ ایران با استفاده از آرشیو برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان ساخته خواهد شد که شامل مرور2800 سال تاریخ باشکوه ایران می باشد. به دلیل موجود نبودن قسمتهای ابتدایی این برنامه-سال 1394-در آرشیو رادیو از قسمتهای بعد از سال 1395 که شامل سلسله های بعد از اشکانیان بوده و در حال پخش می باشد شروع می کنیم. کارشناس-مجری: خسرو معتضد تهیه کننده برنامه: مهدی شاهرضایی منبع: سایت ایران صدا

Available Episodes

2021-02-14
ساسانیان1
2021-02-14
ساسانیان2
2021-02-14
ساسانیان3
2021-02-14
ساسانیان4
2021-02-15
ساسانیان5
2021-02-15
ساسانیان6
2021-02-15
ساسانیان7
2021-02-15
ساسانیان8
2021-02-15
ساسانیان9
2021-02-15
ساسانیان10
2021-02-15
ساسانیان11
2021-02-15
ساسانیان12
2021-02-15
ساسانیان13
2021-02-15
ساسانیان14
2021-02-15
ساسانیان15