موج کودک | پادکست فارسی
Published October 13, 2020
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دنیا را کودکانه ببینیم...

Available Episodes

2019-11-13
قسمت اول - مصادیق احترام برای بچه ها
2019-12-15
قسمت دوم - در آستانه ی اجتماعی شدن
2019-12-30
قسمت سوم - همه ی ما دوست داریم دیده بشیم
2020-01-13
قسمت چهارم - قهرمانان امروز بچه های ما چه کسانی هستند؟!
2020-01-19
قسمت پنجم - بحران ها بخش جدا نشدنی زندگی ما و کودکانمان هستند
2020-02-03
پادکست ششم - چرا دیگر در خانه وقتی برای صحبت کردن و کنار هم بودن نمی گذاریم؟!
2020-02-12
پادکست هفتم - بیان تاریخ و تجربیات راهنمای آینده ی کودکانمان است.
2020-02-23
پادکست هشتم - از بچگی بهمون گفتند زودتر بزرگ بشید بعد به آرزوهاتون برسید!
2020-03-02
پادکست نهم - بی برنامگی و وقت گذروندن بیخودی در تعطیلات!
2020-03-16
پادکست دهم - چطور نسبت به احساسات منفی عکس العمل های منطقی داشته باشیم؟
2020-03-27
پادکست یازدهم - اشتباه کردن هم بخشی از زندگیه...
2020-04-08
پادکست دوازدهم - حالا تشکرِ من چه فایده‌ای داره؟!
2020-05-05
پادکست سیزدهم - خاطرات یک پدر.
2021-03-01
پادکست چهاردهم - توجه عادلانه بین فرزندان!
2021-03-02
پادکست پانزدهم - محیط یادگیری بچه هامون باید چه ویژگی های داشته باشه؟