مکالمه ساده زبان ژاپنی - دروس دستور زبان | NHK WORLD-JAPAN
Category Education
Published March 19, 2018
Episodes 48

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شما می توانید با شنیدن داستان آنا، که در یک دانشگاه واقع در توکیو زبان ژاپنی می خواند، به آسانی دستور زبان مقدماتی و واژه ها را یاد بگیرید. «ان.اچ.کی» به عنوان تنها شبکه پخش رادیو- تلویزیونی عمومی ژاپن دوره های قابل اطمینان زبان ژاپنی را با پادکست رایگان ارایه می دهد. nhk.jp/lesson

Available Episodes

2018-03-19
درس 48 چگونه زبان ژاپنی خود را تقویت کنید
2018-03-12
درس 47 چطور فعل ها را تبدیل به اسم کنیم
2018-03-05
درس 46 فرم دیکشنری فعل + MAE NI
2018-02-26
درس 45 MORAIMASU
2018-02-19
درس 44 فرم-TE فعل + KARA
2018-02-12
درس 43 چگونه از DESHÔ استفاده کنیم
2018-02-05
درس 42 ICHIBAN
2018-01-29
درس 41 اصطلاح های توانایی یا قابلیت داشتن
2018-01-22
درس 40 سه گروه از فعل ها
2018-01-15
درس 39 نشانه های بیماری
2018-01-08
درس 38 اصطلاح های احترام آمیز
2017-12-25
درس 37 چگونه به نمونه هایی از کاربرد TARI استناد کنیم
2017-12-18
درس 36 فرم-NAI فعل + NAKEREBA NARIMASEN
2017-12-11
درس 35 وجه امکانی فعل ها
2017-12-04
درس 34 چگونه یک صفت فرم-TE بسازید