هر شب کتاب
Category Arts
Published March 26, 2020
Episodes 95

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام من هر شب نیم ساعت کتاب میخونم و اینجا با شما به اشتراک میگذارم ؛ البته ابزار ضبط و محیط و البته خود من کاملا مبتدی هستیم . امیدوارم لذت ببرید . نظراتتون باعث دلگرمی بنده میشه ، پس لطفا دریغ نفرمایید . Email : [email protected]

Available Episodes

2019-10-13
بامداد خمار اپیزود اول
2019-10-21
بامداد خمار اپیزود دوم
2019-10-22
بامداد خمار اپیزود سوم
2019-10-22
بامداد خمار اپیزود چهارم
2019-10-22
بامداد خمار اپیزود پنجم
2019-10-22
بامداد خمار اپیزود ششم
2019-10-24
بامداد خمار اپیزود هفتم
2019-10-24
بامداد خمار اپیزود هشتم
2019-10-24
بامداد خمار اپیزود نهم
2019-10-24
بامداد خمار اپیزود دهم
2019-10-24
بامداد خمار اپیزود یازدهم
2019-10-26
بامداد خمار اپیزود دوازدهم
2019-10-27
بامداد خمار اپیزود سیزدهم
2019-10-27
بامداد خمار اپیزود چهاردهم
2019-10-27
بامداد خمار اپیزود پانزدهم