وینش
Category Arts
Published June 5, 2021
Episodes 39

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

« وینش » سایت تخصصی معرفی و نقد کتاب است. هیئت تحریریه و نویسندگان « وینش » می‌کوشند کتاب‌های جدیدالانتشار مطرح در همه‌ی زمینه‌ها را پوشش دهند. پرداختن به کتاب‌های تخصصی، علمی، درسی و کمک‌آموزشی در دستور کار « وینش » نیست. « وینش » سایتی‌ست مستقل؛ به هیچ نهاد دولتی یا گروه و محفل و ناشری وابسته نیست، و در پی این است که از موضع ناظری مستقل، به صنعت فرهنگیِ تولید و توزیع کتاب و روندهای کتابخوانی بپردازد در نهایت به افزایش رشد مطالعه در ایران یاری رساند.

Available Episodes

2020-10-18
داستان‌های فلسفی چخوف
2020-10-18
قدم نهادن در راه آفریننده
2020-10-18
پیری بدون روتوش
2020-10-18
ردپای دهه‌ی شصت در آثار مدرس صادقی
2020-11-29
عشقی به روایت قائد
2020-11-29
مهمان ناخوانده در اورشلیم
2020-12-19
قصه‌ی شب یلدا
2021-01-05
دیگری بودن
2021-01-05
چرا می خوانیم
2021-02-06
چگونه کتاب های بیشتری بخوانیم
2021-02-15
پوپولیسم دقیقاً یعنی چه
2021-02-20
شکسته‌نویسی_و_سوءتفاهم‌های_موافقان_و_مخالفان_192
2021-03-01
در ستایش چلمن‌های رُبدوشامبرپوش
2021-03-07
میان عشق و بیگانگی_192
2021-03-13
جایی میان آسمانخراش ها