پادکستهای چراغ
Category Technology
Published June 20, 2020
Episodes 42

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این کانال مجموعه اپیزودهای رادیو راز(61 اپیزود) و رازچراغ(از اپیزود 62 به بعد)و جدیدا "فلسفه علم" را می‌شنوید.

Available Episodes

2019-10-06
1.mp3
2019-10-06
ماه و مریخ-افسانه های مدرن
2019-10-06
مغز و آگاهی
2019-10-06
روز نجوم. چرا و چگونه
2019-10-06
مردگان،افشاگران اسرار
2019-10-06
اسطرلاب . رابط منجمان حرفه ای و آماتور
2019-10-06
موسیقی در پادشاهی علم
2019-10-06
پیغامهای معطر در دنیای سایبری
2019-10-06
چالشی بر چالش سطل آب یخ
2019-10-06
دنباله دارها،صندوقچه اسرار منظومه
2019-10-06
ترویج علم در هفته جهانی علم
2019-10-06
یلدا ،شب زایش خورشید
2019-10-06
ده رویداد مهم 2014 به انتخاب ما
2019-10-06
بانوی چندهزار ساله تهران
2019-10-06
سال جهانی نور.mp3
2019-10-06