پادکست آموزش زبان انگلیسی استاد عطایی
Category Education
Published January 19, 2021
Episodes 40

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2020-04-27
#1 - پادکست آموزش زبان انگلیسی استاد عطایی - از کجا آمدیم و به کجا خواهیم رفت؟
2020-05-06
#2 - چرا زبان یاد نمیگیرم؟ - اصولی که اکثر زبان آموزان برای یادگیری زبان رعایت نمیکنن
2020-05-11
#3 - نحوه معرفی کردن خود به زبان انگلیسی در ۳ مرحله ساده
2020-05-14
#4 - چرا باید انگلیسی رو کامل یاد گرفت و نیمه کاره رها نکرد؟
2020-05-17
#5 - چطور به انگلیسی تشکر کنیم.
2020-05-19
#6 - بهترین پاسخ ها وقتی که کسی تشکر میکنه در انگلیسی
2020-05-21
#7 - چقدر طول میکشه زبان انگلیسی رو یاد گرفت و چند راهکار برای تسریع یادگیری زبان انگلیسی
2020-05-23
#8 - معنی کراش در انگلیسی
2020-05-28
#9 - تاثیر زبان انگلیسی بر روی زندگی شخصی و حرفه ای استاد عطایی
2020-05-31
#10 - لقب ها و کلمات خطاب به انگلیسی
2020-06-04
#11 - رابطه سن با یادگیری زبان انگلیسی
2020-06-08
#12 - باورهای غلط یادگیری زبان انگلیسی در سن کودکی یا نوجوانی
2020-06-11
#13 - یادگیری زبان انگلیسی با کتاب ممنوع
2020-06-15
#14 - آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی چرا برگزار میشه و چطور باید باهاش کنار بیاییم
2020-06-20
#15 - یادگیری زبان با موبایل ممنوع و ایجاد فضای یادگیری مناسب برای پیشرفت بهتر