پادکست رخ
Category Fiction
Published January 25, 2021
Episodes 26

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رخ به رخ با کسانی که قسمتی از تاریخ را رقم زدند

Available Episodes

2020-04-06
ال چه | داستان زندگی چه گوارا
2020-04-16
ولگرد کوچولو | داستان زندگی چارلی چاپلین
2020-05-01
کافر یا دانشمند | داستان زندگی داروین
2020-05-15
بزرگترین بریتانیایی | داستان زندگی چرچیل
2020-06-11
نیروانا | داستان زندگی بودا
2020-07-17
دیکتاتور بزرگ | داستان زندگی هیتلر
2020-07-24
دیکتاتور بزرگ | داستان زندگی هیتلر . قسمت دوم
2020-08-10
بی نظیر مثل هلن | داستان زندگی هلن کلر
2020-09-12
شهنشاه | داستان زندگی داریوش هخامنش
2020-10-02
خسرو خوبان، استاد محمدرضا شجریان
2020-10-25
مهاتما | داستان زندگی گاندی قسمت اول
2020-11-08
باپو | داستان زندگی گاندی قسمت دوم
2020-12-10
جناب سرهنگ | داستان زندگی قذافی قسمت اول
2020-12-18
سرهنگ تمام | داستان زندگی قذافی قسمت دوم
2021-01-06
رودکی | پدر نابینای شعر فارسی
2021-01-18