پادکست مختصر و مفید
Category Education
Published October 17, 2020
Episodes 58

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کنج‌کاوی در تاریخ، سیاست و علم با اردشیر طیبی

Available Episodes

2019-07-25
#1 زمینه‌های احزاب و انتخابات در آمریکا
2019-08-01
#2 مختصری از تاریخچه‌ی احزاب در آمریکا
2019-08-08
#3 ساختار احزاب در آمریکا
2019-08-15
#4 دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان و دیگران
2019-08-22
#5 انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا
2019-08-29
#6 نامزدی و انتخاب در انتخابات محلی آمریکا
2019-09-05
#7 دور از یک دموکراسی تمام عیار
2019-09-22
اپیزود هشتم: آنارشیسم
2019-09-29
اپیزود نهم: تئوری توطئه
2019-10-20
اپیزود دهم: پوپولیسم
2019-10-27
اپیزود یازدهم: هم‌نوع‌خواری
2019-11-03
اپیزود دوازدهم: دویدن
2019-12-08
اپیزود سیزدهم: ریاضیات به مثابه اسلحه
2019-12-22
اپیزود چهاردهم: ترافیک
2019-12-30
اپیزود پانزدهم: جنگ