پادکست گپ دایو GapDive Podcast
Category TV & Film
Published October 17, 2020
Episodes 85

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نقد و بررسی فیلم و سریال، با محوریت موسیقی متن آنها نسخه ویدئویی پادکست گپ دایو رو از وبسایت ملودایو دنبال کنید http://melodive.com

Available Episodes

2019-06-15
گپ دایو قسمت اول | بررسی موسیقی متن فیلم وارکرفت
2019-06-15
گپ دایو قسمت دوم | نقد و بررسی موسیقی فیلم دانکرک
2019-06-17
گپ دایو قسمت سوم | نقد و بررسی موسیقی فیلم شجاع‌دل
2019-06-17
گپ دایو قسمت چهارم | بررسی موسیقی متن فیلم شیر شاه
2019-06-17
گپ دایو قسمت پنجم | نقد و بررسی موسیقی فیلم تلقین (الهام)
2019-06-17
گپ دایو قسمت ششم | نقد و بررسی موسیقی متن فیلم آن
2019-06-17
گپ دایو قسمت هفتم | بررسی موسیقی فیلم بازیکن شماره یک آماده
2019-06-17
گپ دایو قسمت هشتم | بررسی موسیقی فیلم تایتانیک
2019-06-17
گپ دایو پشت پرده | حاشیه و متن ترسناک‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما
2019-06-17
گپ دایو قسمت نهم | بررسی موسیقی متن فیلم لئون حرفه‌ای
2019-06-17
گپ دایو قسمت دهم | بررسی موسیقی فیلم تبدیل شوندگان
2019-06-17
گپ دایو قسمت یازدهم | بررسی موسیقی مجموعه فیلم‌ راکی
2019-06-17
گپ دایو قسمت دوازدهم | بررسی موسیقی فیلم‌های ثور
2019-06-17
گپ دایو قسمت سیزدهم | بررسی موسیقی فیلم‌ بلید رانر 1982
2019-06-17
گپ دایو قسمت چهاردهم | بررسی موسیقی فیلم‌ بلید رانر 2049