کافه گلدون
Category Business
Published April 5, 2021
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کافه گلدون از سال 96 با نام گلدوناریوم فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 97 کافه گلدان ، با تیم جوانی متشکل از متخصصین حوزه های مدیریت کسب و کار، کشاورزی، بازاریابی، روانشناسی و معماری، به راه اندازی وبسایت کافه گلدون پرداخت تا منبعی جامع برای تمامی دوست داران گل و گیاه باشد.

Available Episodes

2019-10-20
نحوه نگهداری و تکثیر سانسوریا
2019-10-20
مشکلات و راه های درمان گیاه زامیفولیا
2019-10-20
مشکلات و راه های درمان گیاه سانسوریا
2019-10-29
نگهداری و نحوه تکثیر گیاه زامیفولیا
2020-05-23
معرفی، نگهداری و تکثیر گیاه برگ عبایی
2020-06-10
انواع کود مناسب برای گیاهان آپارتمانی
2020-06-13
معرفی، شرایط نگهداری و تکثیر گیاه حسن یوسف
2020-06-20
شرایط آبیاری گیاهان آپارتمانی
2020-06-23
معرفی، نحوه نگهداری و تکثیر گیاه بنجامین
2020-06-24
معرفی، نحوه نگهداری و تکثیر گیاه کروتون
2020-06-28
معرفی، نگهداری و رفع آفات گیاه یوکا
2020-07-02
بونسای جنسینگ، نگهداری و بیماری های آن
2020-07-07
معرفی، نگهداری و تکثیر گیاه گندمی
2020-07-09
معرفی، نگهداری و تکثیر گیاه پپرومیا (قاشقی)
2020-07-19
معرفی، نگهداری و تکثیر گیاه پتوس
2020-07-21