یونگ نگار
Published December 30, 2020
Episodes 59

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روانشناسی تحلیلی http://t.me/jungnegar https://instagram.com/_u/jungnegar

Available Episodes

2020-12-30
روانشناسی یوگای کندالینی
2020-11-18
روانشناسی و علوم غیبی
2020-10-14
تیپ های روانشناختی
2020-09-09
سفر بر روی آب های بی نقشه
2020-08-20
سفر قهرمانی زن Heroins Journey
2020-07-26
همزمانی - ردپای سلف
2020-07-15
تخیل فعال - راهی برای ورود به سرزمین ناخودآگاه
2020-07-01
تحلیل خواب و رویا
2020-06-17
چهارشنبه ساعت سه بعد از ظهر - قسمت دوم
2020-06-09
چهارشنبه ساعت سه بعد از ظهر - قسمت اول
2020-05-27
سفر قهرمان
2020-05-20
الهه ی کیمیاگر
2020-05-12
الهه های آسیب پذیر
2020-05-05
الهه های باکره
2020-04-29
خدایان پسر ۲
2020-04-23