ArchGap پادکست معماری آرک گپ
Category Arts
Published April 23, 2021
Episodes 36

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست معماری آرک گپ حاصل گفتگوهایی است در حوزه حرفه معماری . وکاراکتر بینارشته ای آن در این برنامه که سلسه گفتگوهایی زنده بر بستر اینستاگرام هستند در هر فصل یک موضوع محوری میان میزبان این برنامه یعنی نوید طاهری با مهمانان به گفتگو گذارده می شود.این برنامه تلاش دارد تا با تمرکز زدایی از حضور بزرگان و صاحب نظران این حرفه بهره حداکثری به جهت حصول یک گفتگو ببرد www.archgappodcast.ir براي حمايت از آرك-گپ به صفحه ما در حامي باش سر بزنيد: hamibash.com/archgap

Available Episodes

2020-08-08
EP01S01 گفتگوی نوید طاهری با مهرداد زواره محمدی
2020-08-09
EP02S01 گفتگوی نوید طاهری با سید محمد بهشتی
2020-08-10
EP03S01 گفتگوی نوید طاهری با مهرداد ایروانیان
2020-08-12
EP04S01 گفتگوی نوید طاهری با محسن اکبرزاده
2020-08-14
EP05S01 گفتگوی نوید طاهری با مهندس گیسو حریری
2020-08-15
EP06S01 گفتگوی نوید طاهری با فرامرز پارسی
2020-08-17
EP07S01 گفتگوی نوید طاهری با بهروز منصوری
2020-08-19
EP08S01 گفتگوی نوید طاهری با علیرضا امتیاز
2020-08-26
EP09S01گفتگوی نوید طاهری با محمد محمدزاده
2020-08-30
EP10S01گفتگوی نوید طاهری با امیرمسعود انوشفر
2020-09-02
EP11S01گفتگوی نوید طاهری با محمد رضا نیکبخت
2020-09-08
EP12S01گفتگوی نوید طاهری با سید محمد بهشتی شیرازی
2020-09-13
EP13S01گفتگوی نوید طاهری با کورش رفیعی
2020-09-20
EP14S01گفتگوی نوید طاهری با آرمین محسن دانشگر
2020-09-27
EP15S01گفتگوی نوید طاهری با علی سوداگران