Ghasedaksheno Podcast پادکست قاصدک شنو
Category Arts
Published February 7, 2021
Episodes 162

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام من زهره هاشمی هستم و در "پادکست قاصدک شنو" آموخته ها و خوانده هایم را، از طریق صدا با شما درمیان میگذارم. در هرفصل قاصدک شنو آثاری شامل داستان کوتاه و رمان از یک نویسنده می شنوید و بعد . . در اپیزودی مجزا به معرفی نویسنده، توضیح و نقد اثر می پردازم قاصدک شنو را میتوانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر  اندروید و اپل پادکست با جستجوی Ghasedaksheno   نیز بشنوید. اپیزودهای پادکست همراه با عکس و فیلم‌هایی از نویسندگان در کانال تلگرامی https://t.me/Ghasedaksheno و اینستاگرام هم در دسترس خواهند بود https://instagram.com/ghasedaksheno

Available Episodes

2020-09-03
حرفهای زیبایی که کورت ونه گات هرگز نگفته بود
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما، قسمت 2-1: عطر سنبل عطر کاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 9-10: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما-قسمت 3-4: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما-قسمت 5-6: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03
فصل 1: فیروزه جزایری دوما- قسمت7-8: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 15-16: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت11-12: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 19-20: عطرسنبل عطرکاج-
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 13-14: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 17-18: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 25(پایان): عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 23-24: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت21-22: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03
فصل 1- فیروزه جزایری دوما- نقد عطر سنبل عطرکاج