Khaharaneh خواهرانه
Published July 13, 2021
Episodes 32

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر قسمت از پادکست خواهرانه در نظر داریم موضوعی مرتبط با دنیای زنان، چالش ها، موفقیت ها، موضوعات روز جهانی، مسائل روحانی، فرهنگی و اجتماعی و غیره را در یک گپ کاملا دوستانه و صمیمی مورد بررسی قرار دهیم و از نظرات و شیوه زندگی اشخاص مختلف بیاموزیم

Available Episodes

2020-07-16
قسمت ۱: چالشهای پناهندگان در کمپها در شرایط کرونا
2020-07-23
قسمت ۲: چالش‌های یک زن باردار در دوران کرونا
2020-07-27
قسمت ۳: چالش های ایجاد شده بخاطر کرونا در برنامه ریزی برای مراسم ازدواج
2020-07-30
قسمت ۴: بحران از دست دادن همسر در غربت و سوگواری در تنهایی
2020-08-03
قسمت ۵- چالش های کنسل شدن مهاجرت یک زوج پناهنده به کشور مقصد بخاطر کرونا
2020-08-06
قسمت ۶- پرستش در شرایط سخت زندگی مانند دوران پرفشار حال حاضر بخاطر کرونا
2020-08-10
قسمت۷- دیدن نیازها و خدمت به یکدیگر در شرایط سخت زندگی بخصوص در چالش های بوجود آمده بخاطر ویروس کرونا
2020-08-13
قسمت ۸- شنیدن یکی از برکات حاصله از دوران کرونا و شناخت خدایی که شنونده دعاهاست و عمل دستان او را در طوفان ها می توان دید
2020-08-24
اطلاع رسانی جهت ادامه برنامه
2020-09-08
قسمت ۹- اهمیت و تأثیر هنر نقاشی بر زندگی شخصی و اجتماعی
2020-09-21
قسمت ۱۰- اهمیت و نقش یادگیری و کسب دانش در زمینه های مختلف بر زندگی زنان
2020-10-06
قسمت ۱۱- اهمیت نقش مطالعه بر زندگی
2020-10-26
قسمت ۱۲- اهمیت و نقش ورزش در زندگی
2020-11-10
قسمت ۱۳- اهمیت و نقش کار و فعالیت اقتصادی بر زندگی زنان
2020-11-24
قسمت ۱۴- اهمیت حمایت از حیوانات و تأثیرات این فعالیت